Schroders: Goud nog steeds goede inflatiehedge


De inflatie stijgt en de politieke risico's nemen volgens de strategen van Schroder Investment Management toe. Grondstoffenspecialst James Luke van het Britse fondshuis ziet in goud de belegging om je hiertegen in te dekken.
James Luke

In een marktcommentaar wijst Schroders op de afwijkende kenmerken van goud ten opzichte van veel andere beleggingscategorieën.