Schroders: Lente breekt door in Europa


De macrocijfers voor Europa laten een trendverbetering zien. 'Het ziet er groen uit in Europa. De lente breekt door, waarbij het vooral goed toeven is in Spanje', aldus economen van Schroder Investment Management.

Schroders stelt de groeiverwachtingen voor de eurozone en het Verenigd Koninkrijk opwaarts bij en verwacht dat Spanje de snelstgroeiende economie zal worden. Dit melden Schroders-economen Azad Zangana (foto) en Keith Wade in hun nieuwsbrief Economic & Strategy Viewpoint.

Ramingen

De economen signaleren een trendverbetering in Europa, het herstel lijkt weer te worden opgepakt na een onderbreking sinds medio vorig jaar. De groei krijgt tevens een extra impuls door de daling van de energieprijzen. 

Donderdag toonde ook het Centraal Planbureau (CPB) zich weer positiever over de Nederlandse economie. In plaats van de in december geziene 1,5 procent groei, zien de rekenmeesters van de Nederlandse overheid nu een groei van 1,7 procent.

Vertrouwen

Wegebbende politieke risico’s dragen bij aan de verbetering van het vertrouwen. De zorgen over Oekraïne raken op de achtergrond. Ook is er opluchting over de Griekse crisis.

Hoe het ook verder gaat, dat land is te klein om een substantiële macro-impact te hebben, meent Zangana.

Rugwind

Zangana signaleert vier factoren die de eurozone de wind in de rug geven en bijdragen aan een verbetering van de outlook.

Ten eerste, de daling van de olieprijzen in de afgelopen drie maanden. Hierdoor stijgt het besteedbaar inkomen en verbeteren de winstmarges van bedrijven.

Ten tweede, de eurokoers is gunstig voor de handel. De vraag naar Europese exportproducten groeit daardoor, terwijl de prijzen voor geïmporteerde goederen stijgen.

Ten derde, keren de activiteiten van de banken langzaam terug naar normaal, nu de onzekerheid over de bankentest voorbij is. 

En ten vierde en laatste, zet het opkoopprogramma van de ECB zet de rentetarieven verder onder druk, met name in de periferie. 'Dit kan helpen om de euro verder te verzakken', voegt de econoom eraan toe.

Spanje

Voor de eurozone als geheel verhoogt Schroders de groeiverwachting van 0,9 procent naar 1,3 procent voor 2015. Inflatie zal de komende maanden nog negatief blijven, maar de olieprijzen stijgen alweer, waardoor het negatieve effect in de loop van het jaar zal verdwijnen.

Spanje zal de komende twee jaar waarschijnlijk de snelstgroeiende economie zijn, dankzij de groei van de werkgelegenheid en toename van de activiteit, aldus Schroders.

Bijlages