Schroders: Nog potentie Europese aandelen


Europese aandelen zijn al gestegen in de afgelopen tijd, maar er is nog een verdere stijging mogelijk, stelt Martin Skanberg, fondsmanager van Schroders.

Het herstel in de eurozone lijkt van duurzame aard, al zie je dat in de netto-instroom in Europese aandelen nog maar beperkt terug. Weliswaar neemt deze sinds juli van dit jaar sterk toe, maar veelal wordt ingeschat dat het effect van een aantrekkende wereldeconomie op de bedrijfswinsten in Europa beperkt zal zijn.