Schroders: Trage groei wereldhandel treft beleggers


De groei van de wereldhandel vertraagt sinds 2012 en blijft achter bij het historisch gemiddelde. Liggen hieraan cyclische of structurele factoren ten grondslag? Schroders gelooft dat overwegend het laatste meespeelt.
Graig Botham, Schroders

Craig Botham, Harvinder Gill en Alice Leedale, economen bij Schroders, schrijven in 'Global trade research note: From feast to famine', dat er sprake is van een structurele verandering in de verhouding tussen vraag en internationale handel. Ze vragen zich af wat dat betekent voor de prestaties van de verschillende beleggingscategorieën en de economische groei.