Sector verlengt historie rebatevrije fondsen


In het provisieverbod staat niet hoe rendementen van rebatevrije fondsen verlengd mogen worden om fondsprestaties te kunnen vergelijken, maar de sector ziet het belang van consistentie.

Sinds de invoering van het provisieverbod, per 1 januari, zijn er veel beleggingsfondsen zonder of met nauwelijks historie. Om aan de nieuwe regels tegemoet te komen, hebben veel fondshuizen nieuwe provisievrije fondsen opgericht.