Seinen voor Aziatisch schuldpapier op groen


Aziatische bedrijfsobligaties verdienen een plaats in de portefeuille vinden obligatiespecialisten van Schroders en Pimco. De asset managers zijn het er echter niet over eens of de voorkeur bij investment grade of high yield obligaties moet liggen.