Skagen: Prestatiebonus in belang fondsbelegger


Onderzoek van Noorse fondshuis Skagen wijst uit dat er drie karakteristieken zijn die goede actieve portefeuillemanagers onderscheiden van slechte: een lange termijn benadering, een onafhankelijke positie en beloning naar prestatie.

Dit schrijven onderzoekers van Skagen in een artikel getiteld Hoe selecteer je een goede fondsmanager?