Smallcapbelegger is meest succesvolle


Alle aandelenbeleggers zoeken naar de heilige graal: welke beleggingsstrategie levert het hoogste rendement op? Deze vraag is extra relevant nu in de ontwikkelde markten al tien jaar sprake is van een gering totaalrendement.

Dataverzamelaar morningstar onderscheidt drie hoofdstrategieën: groei, waarde en beleggen in smallcaps.

Bij het beleggen in groeiaandelen ligt de nadruk op innovatieve, snelgroeiende ondernemingen; bij waardebeleggen draait het om bedrijven die veel cash genereren en bij smallcaps gaat het om de kleinste beursfondsen in het beleggingsspectrum.