Smart bèta: Antwoord op marktgewogen index


De beleggingswereld leek tot 2008 kinderlijk eenvoudig te zijn: óf je geloofde in de efficiëncy van de markt en dan belegde je in een kapitaalgewogen aandelenindex, óf je geloofde er niet in en dan koos je voor actieve managers.

Wie ging voor marktkapitalisatie kocht een breed gespreid fonds of een tracker die vrijwel naadloos de gekozen index volgde. Het rendement was dan de bèta, wat overeenkwam met het marktrendement.

Bij alpha probeerde je daarentegen met gebruikmaking van je eigen vaardigheden en ervaring, of die van de professionele belegger, de winnaars te selecteren. Dat hield een hoger risico in, maar de beloning kon een outperformance zijn, dat wil zeggen een hoger rendement dan het marktgemiddelde, te weten de benchmark.