'S&P-onderzoek actief versus passief is "fake news"'


De discussie tussen actief en passief beleggen wordt intensief gevoerd. Hierbij hebben zowel actieve managers als passieve beleggers een belang en zijn ze niet bang om met selectieve informatie de markt te bestoken, aldus FN kennisexpert Jasper Haak.
Jasper Haak, AF Advisors