'Spread op Oosteuropese obligaties hoog'


Staatobligaties in Oost-Europa zijn een interessant alternatief voor die in het eurogebied. Door de valutacrisis die er eind vorig jaar heeft gewoed, beweegt het rentetarief er ruim boven de tienjaars-Bund.

Het rentetarief in Polen op tienjaars-obligaties is 5,2 procent en in Hongarije 9,5 procent, terwijl vijfjaars-obligaties in Turkije 15 procent opleveren. Dat is aanzienlijk hoger dan de coupon van ongeveer 3 procent op een Duitse staatsobligatie.

'Oost-Europa is een zeer interessante alternatieve belegging, omdat het om convergentielanden gaat aan wie strenge eisen worden gesteld ten aanzien van economisch, fiscaal en begrotingsbeleid,' zegt Jan Hoogenraad in een gesprek met Fondsnieuws.

Hij is senior portfolio manager fixed income van Lombard Odier Darier Hentsch (LODH) en beheert het LODH Invest EU Convergence Bond Fund.