Staat langs de deuren met 30-jaars obligaties


Over krap een week veilt de Nederlandse Staat voor het eerst sinds 2010 een nieuwe obligatielening met een looptijd van dertig jaar. De potentiële kopers stellen andere vragen: in drie decennia kan een hoop gebeuren.

Gisteren en vandaag maakt de ‘Dutch State Treasury Agency’ (DSTA) een rondgang langs beleggers in Londen en Scandinavië, bijgestaan door ING, Rabobank en HSBC.