Standard Life: Hervormingen zijn essentieel


Terwijl de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een sterk cyclisch herstel zien, is er in de eurozone eerder sprake van een groeivertraging en van een aantal lidstaten die soepeler willen omspringen met de gemeenschappelijke begrotingsafspraken. Een voorbeeld daarvan is Frankrijk.
Europees Parlement

Het loslaten van de begrotingsdoelstelling zoals Frankrijk doet, kan weliswaar helpen om de groeivertraging op te vangen maar dit moet vergezeld gaan met structurele hervormingen, stellen macro-economen van Standard Life Investments in hun jongste marktvisie.