Stedelijke digitalisering is hot, zo beleg je erin


Een slimme stad is op zijn toekomst voorbereid, want over 25 jaar woont twee derde van de 10 miljard grote wereldbevolking in een stedelijke omgeving. Dat vraagt om innovatie. Welke sectoren profiteren daarvan?
Henk Grootveld, Rolinco

Nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad. In 2050 zal dat twee derde zijn. Hoe houd je de stad dan leefbaar en aantrekkelijk om in te wonen? Hoe zorg je dat er genoeg werkgelegenheid is? En hoe doe je dat zonder het milieu te belasten?

Nu al produceren steden 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit zijn de vragen die slimme steden proberen op te lossen. En dat doen ze door middel van technologie.