Stresstest: pensioenfondsen blijven kwetsbaar


Een schok op de financiële markten zal de vermogenspositie van Nederlandse pensioenfondsen ernstig aantasten en bovendien langdurig doorwerken in de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, heeft uitgevoerd.

In de stresstest zijn 176 zogenoemde IORP’s (institutions for occupational retirement provision) onderworpen aan een marktschok, waarbij zakelijke waarden (zoals aandelen en vastgoed) fors dalen, rentes licht stijgen en risicopremies sterk oplopen. Dit stress-scenario is toegepast op de pensioenvermogens per ultimo 2018.