Tegenstem regeert bij klimaatresolutie Shell


Een overgrote meerderheid van de aandeelhouders van Shell heeft dinsdag tegen de klimaatresolutie van aandeelhouder Follow This gestemd. Slechts 5 procent was vóór een roep om concrete doelstellingen in het kader van het Klimaatakkoord in Parijs. Vorig jaar stemde 6,3 procent voor de resolutie.
Ben van Beurden
Van onze energiebehoefte wordt 20% gedekt door elektrische energie. Daarvan is circa 7% duurzaam. Wereldbank, sommige financiële instellingen en pensioenfondsen staken onder druk van activisten hun investeringen in die overige 80%, terwijl juist daar grote behoefte is aan innovaties. Shell heeft jaren terug zijn visie ontvouwd op de toekomst en verwacht dat tegen het einde van deze eeuw nog 10,1% olie wordt gebruikt, 7,5% gas en 3,9% kolen. Daarnaast zijn er tal van initiatieven om CO2 te beperken, niet alleen door (tijdelijke) opslag maar ook via bijvoorbeeld de circulaire economie. De KNAW ziet CO2 in de verre toekomst zelfs als een grondstof en misschien wel als brandstof (symposium 9 april j.l.). Het populistisch activisme draagt oogkleppen, komt met sub-optimale oplossingen, terwijl door samenwerking, bijvoorbeeld de Benelux met Duitsland, kan worden gefocused op de aanpak van de grote vervuilers (o.a. bruinkoolcentrales Oosterburen) waardoor snel een grote reductie van uitstoot kan worden bereikt (quick wins). Nee, men wil Nederland schoonvegen en denkt dan een bijdrage te leveren aan een wereldwijd probleem. Huizen moeten van het gas terwijl leveringszekerheid, capaciteitsvraag en schommelingen in ons elektriciteitsnet nog nipt zijn op te vangen. Het gebrek aan investeringen in nieuwe technologie zal de energieprijs in dit grootste segment opdrijven omdat de doelstellingen voor duurzame energie niet worden gehaald en de sector zelf al jaren desinvesteert. Ideologie en gebrek aan samenwerking overheersen. Realisme ontbreekt ten enenmale.
janvanderkleij@...