Tien Delta Lloyd fondsen verdwijnen onder vlag NN


Naar schatting tien in Luxemburg registreerde beleggingsfondsen van Delta Lloyd Asset Management zullen op korte termijn worden omgezet naar fondsen van NN Investment Partners. Enkele andere fondsen zullen behouden blijven en onder de vlag van NN IP een doorstart maken.