Tien jaar Fondsnieuws: Pareltjes van de redactie (slot)


Fondsnieuws viert zijn tienjarige bestaan. Reden voor een feestje deze zomer. Vandaag het slot van een vierdelige serie met de leukste, de beste en de opmerkelijkste artikelen van het afgelopen decennium. Het slotwoord is aan de redactie: wat vonden ze zelf het hoogtepunt van hun schrijverswoede?
Hester Borrie