Toezichthouders vrezen systeemrisico's door ETFs


De wereldwijde toezichthouder Iosco gaat nader onderzoek doen naar de gevolgen van de zeer sterke groei van ETFs voor de marktsector en de systeemrisico's waarmee die groei gepaard kan gaan.
Wall Street