Top 5 Aandelen China: Nr. 1 op jaarrendement van +55%


Chinese aandelen kenden een uitstekend rendement over de afgelopen twaalf maanden. China trok daarmee de kar onder opkomende landen. Maar H-shares deden het aanzienlijk beter dan A-Shares.