Top 5 aandelen Sector Alternatieve Energie: iShares op 1


Wereldwijd wordt de overstap gemaakt van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen als leverancier van energie. Sinds afgelopen jaar lijkt dat besef ook bij beleggers te zijn geland, met name na de overwinining van Joe Biden in de verkiezingsstrijd om het presidentschap van de Verenigde Staten.
iShares