Top 5 alternatieve energiefondsen: Lyxor aan kop


De klimaatproblematiek staat volop in de aandacht. De energietransitie, oftewel de overstap van fossiele brandstoffen naar schonere en duurzame energiebronnen, vormt onderdeel van de oplossing en biedt nieuwe kansen voor beleggers. Recent worden er weer meer fondsen geïntroduceerd die inspelen op het thema. Toch zijn beleggers al jarenlang terughoudend.