Top 5 Amerikaanse waardeaandelen: UBS op 1


Beleggen in Amerikaanse aandelen gaat in toenemende mate via passieve beleggingsfondsen. Ook de categorie Amerikaanse largecap waardeaandelen ontsnapt niet aan die trend.

In de Verenigde Staten groeide tussen 2008 en 2014 het beheerd vermogen van actief beheerde fondsen in Amerikaanse aandelen met 40 procent naar 3.694 miljard dollar. 

De passieve concurrenten (indexfondsen en ETFs) realiseerden echter met 200 procent een veel sterkere groei, wat het beheerd vermogen per december 2014 bracht op 2.331 miljard dollar, resulterend in een marktaandeel van 38,7 procent.

De opmars van passief doet zich echter vooral sterk voor in de strategieën zonder specifieke voorkeur voor waarde- of groeiaandelen.

‘Wanneer we inzoomen op de Morningstar-categorie "Aandelen Amerika large cap waarde", dan zien we dat de actieve fondsen met een totaal beheerd vermogen van 827 miljard dollar per december 2014 dominant zijn aan de passieve fondsen met een beheerd vermogen van 187 miljard dollar. Desondanks ontsnapt deze categorie ook niet aan de trend van uitstroom voor actief beheerde Amerikaanse aandelenfondsen', zegt senior fondsanalist Jeffrey Schumacher. 

Cumulatieve uitstroom

Over de periode 2008–2014 bedroeg de cumulatieve uitstroom voor actieve Amerikaanse large cap waardefondsen 74 miljard dollar, terwijl passieve fondsen 82 miljard dollar instroom zagen.

Hoewel veel actieve fondsen moeite hebben met het verslaan van de benchmark in de Morningstar categorie "Aandelen Amerika large cap gemengd", geldt dit minder sterk voor de fondsen in de categorie Amerikaanse large cap waardeaandelen. 

Op eenjaarsbasis tot en met mei 2015 blijkt dat 39 procent van de in Nederland verkrijgbare actieve fondsen in de categorie Amerikaanse large cap waardeaandelen de Russell 1000 Value TR index heeft verslagen. Over drie jaar gemeten komt dit percentage uit op 33 procent, over vijf jaar gemeten op 12 procent en over de afgelopen tien jaar gemeten bleek 33 procent van de fondsen beter te presteren dan de benchmark.

Robeco 

Twee van Morningstar's favorieten in deze categorie zijn Robeco US Large Cap Equities en Robeco US Premium Equities. Beide fondsen worden door Robeco Boston Partners vanuit Amerika beheerd. 'Deze onafhankelijk opererende asset manager is in Nederland wellicht minder bekend, maar vormt volgens ons een waardevol onderdeel van de Rotterdamse vermogensbeheerder', zegt Schumacher.

De fondsen van Robeco Boston Partners worden volgens de fondsenvergelijker beheerd door zeer deskundige beheerders met decennia aan ervaring op de Amerikaanse aandelenmarkt. 'Veel beheerders zijn ook significant geïnvesteerd in hun eigen fonds, wat hun belangen gelijk stelt aan die van beleggers.' 

De beleggingsfilosofie van Robeco Boston Partners is van toepassing op alle fondsen die ze beheren. Bottom-up analyse staat hierbij centraal, waarbij de teams focussen op drie kernelementen: waardering, business fundamentals en momentum, zegt de analist.

'Een uitgebreide kwantitatieve filtering van het universum geeft de analisten een short list voor de fundamentele analyse. De portefeuilles worden vrij van de benchmark beheerd en hebben door de focus op financiële waarden, gezondheidszorg en technologie een cyclisch karakter.'

'Sectoren die geprofiteerd hebben van de "search for yield" (nutsbedrijven, vastgoed, defensieve consumentengoederen) zijn sterk onderwogen. De portefeuilles worden doorgaans gekenmerkt door een forse koers-winstverhouding, hoog aandelenrendement en hoge blootstelling aan bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel, ook wel "economic moat"', aldus Schumacher.

Het verschil tussen Robeco US Large Cap en Robeco US Premium zit in de marktkapitalisatie. Robeco US Large Cap richt zich vooral op de grote namen in het Amerikaanse universum. Het heeft 81 procent geïnvesteerd in large caps, 17 procent in mid caps en een enkele small cap, waardoor de gemiddelde marktkapitalisatie van de portefeuille uitkomt op 56,6 miljard euro.

Robeco US Premium Equities heeft een hang naar kleinere marktkapitalisaties. Het fonds heeft 68 procent belegd in large caps, 26 procent in mid caps en 5 procent in small caps, waardoor de gemiddelde marktkapitalisatie uitkomt op 35,2 miljard euro. Daarnaast kan dit fonds (beperkt) opties schrijven op bestaande posities.

De prestaties van de fondsen zijn duidelijk bovengemiddeld en ook zeer consistent, zo stelt de analist. Over tien jaar gemeten bedraagt de geannualiseerde performance van Robeco US Large Cap Equities 9,93 procent en voor Robeco US Premium Equities 9,94 procent, waarmee ze de Russell 1000 Value TR index (8,66 procent) duidelijk achter zich laten. 'Voor risico gecorrigeerd behoren de fondsen over tien jaar gemeten tot de beste 5 procent van de categorie.'

'Enorme berg geld'

Schumacher plaatst echter wel twee kanttekeningen bij deze fondsen. Robeco US Large Cap Equities is met een beheerd vermogen van 32 miljard dollar een van de grootste fondsen in dit universum.

Schumacher: 'Hoewel het Amerikaanse large cap segment voldoende liquiditeit herbergt om een fonds van deze omvang te kunnen beheren, blijft het in absolute zin een enorme berg geld die belegd moet worden. Met in het achterhoofd de gestage groei van het fonds in de afgelopen jaren en het dichterbij komen van de maximale capaciteit van de strategie (35 miljard dollar) is dit een factor waarmee wij rekening houden.' 

Het succes van Robeco US Premium Equities noopte het fonds al om over te gaan tot een soft close. Hoewel Morningstar een dergelijke stap toejuicht om bestaande beleggers te beschermen, betekent het wel dat het fonds door de geïntroduceerde instapkosten van 1 procent minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe beleggers.

Top 5 Amerikaanse large cap waardeaandelen

Rendementen in procenten, geannualiseerd

Naam ytd 3 jr

UBS US Opportunity (USD) Q-acc

12,82

25,86

Robeco US Premium Equities F EUR

11,95

25,86

Degroof Equities US Behavior Value B

10,75

27,71

BlackRock US Basic Value D2

10,35

25,40

MFS Meridian US Value W1 USD

 9,66

23,34

Bron: Morningstar