Top 5 EMD-fondsen: Barings op 1


2019 was het jaar voor risicovolle beleggingen. Met een recordvermogen aan negatief renderende obligaties bleven er voor obligatiebeleggers weinig alternatieven over om nog een positief rendement te genereren.

Beleggers hadden in de jacht op een positief rendement eigenlijk geen andere keuze dan zich binnen het obligatie-universum verder op de risicocurve te begeven. In 2019 zijn beleggers in emerging market debt hiervoor royaal beloond, als ze tenminste de problemen en valkuilen in de markt wisten te omzeilen.

In de top 5 van deze week de best presterende beleggingsfondsen in de categorie Global Emerging Markets Bond (hard currency), gerangschikt op het rendement over 2019.