Top 5 global credit: Categorie in opkomst


Wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen zijn nog een relatief jonge beleggingscategorie. Daar waar beleggers in het verleden vaker voor een Europees bedrijfsobligatiefonds kozen, ziet Morningstar steeds meer belangstelling ontstaan voor wereldwijde fondsen.
Mark Kiesel

Hier profiteren beleggers van een wereldwijde spreiding. Zo was er per eind maart 2017 bijna 63 miljard euro belegd in wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen. In de afgelopen drie jaar kende deze categorie ruim 16 miljard euro aan nieuwe instroom.