Top 5 global inflation linked: UBS aan kop


Inflatie is alleen goed voor het financiele systeem als die stabiel en voorspelbaar is. Te hoge inflatie betekent waardeverlies en te lage inflatie, of zelfs deflatie, laat de economie vastlopen. Inflation linked obligaties elimineren de invloed en verzachten de reële impact van inflatie. Morningstar-analist Jeroen Siecker neemt deze week inflation linked obligaties onder de loep.

In Europese Unie de kerninflatie als maatstaf voor de toe- en/of afnemende vraag blijft jaar in jaar uit rond 1% kwakkelen, ondanks de schommeling van de olieprijs tussen €120 en €30 gedurende die periode. ECB probeert in de afgelopen jaren met man en macht de inflatie in EU aan te jagen, maar dat liet te wensen over, want de gezochte vraag blijft in EU uit, laat staan hoe Japan al decennia lang daarmee te kampen heeft.
hosseiniank@yah...