Top-5 instroom fondshuizen H1: duidelijke winnaar


De turbulentie op de financiële markten in de eerste zes maanden van 2020 heeft zijn weerslag gehad op de geldstroom naar beleggingsfondsen. De corona-pandemie leidde een historische verkoopgolf in, maar de snelheid waarmee de risicobereidheid bij beleggers omsloeg in het tweede kwartaal van 2020 is eveneens bewonderenswaardig.
iShares