Top 5 mixfondsen: inzet derivaten & volatility scaling


Het gebruik van mixfondsen stijgt. In Europa zijn meer dan 9 duizend verschillende mixfondsen beschikbaar, die bij elkaar een vermogen van zeker 1500 miljard euro onder beheer hebben. Het fonds dat het over drie jaar het beste doet, heeft een rendement van ruim 11 procent.
Top 5