Topeconomen: geen bonus financiële sector


Verbied bonussen binnen de financiële sector, voor zover ze gerelateerd zijn aan winst- of omzetdoelen.

Die oproep doet een groep vooraanstaande economen onder leiding van de voormalige Rabo-topman Herman Wijffels. Dat bonusverbod zou niet alleen bij banken moeten gelden, maar ook voor tussenpersonen, accountants en juristen.