Transfernieuws: Candoris, Leger des Heils, Kempen


Ronald Sminia heeft zich voor business development verbonden aan Candoris, een "placement agency" voor boutiques. Candoris is opgezet door oud-medewerkers van ING Investment Management, waarmee Sminia heeft samengewerkt. De oprichters ervan zijn Rick van de Kamp en Martijn van Vliet.
Ronald Smynia, Candoris