Triodos IM: 'Het leven is meer dan het puur financiële'


'De asset management industrie gaat door een waterscheiding: aanbieders van passieve producten enerzijds en gespecialiseerde fondshuizen anderzijds. Wij behoren tot die laatste categorie en zijn voor de langere termijn als impactbeleggers goed gepositioneerd.'
Jacco Minnaar, Triodos IM