Triodos: Vermogen stijgt bij dalende winst


Het totale beheerde vermogen van Triodos is in de eerste zes maanden van 2016 met 3 procent gestegen tot 12,6 miljard euro. De nettowinst daalde echter met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder.
Kantoor Triodos IM

Onder de streep resulteerde een winst van 18,6 miljoen euro tegen 21,9 miljoen euro in de vergelijkbare periode. 

De bank met duurzame inslag wijt deze daling aan lagere rentemarges en een hogere bijdrage aan het depositogarantiestelsel.