Trump heeft er een nieuw strijdtoneel bij: fondshuizen


De Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump heeft zichzelf een nieuw oorlogsfront bezorgd: de fondsindustrie. Aanleiding is een wetsvoorstel dat beleggers verbiedt om ESG-criteria te incorporeren in de portfolios van Amerikaanse pensioenfondsen.
President Donald Trump
De economische impact van corona in VS (groot geld) op de Nederlandse beleggingen is groter dan de economische impact van corona in Nederland (kleiner geld), dat maakt het risico van de rendementen groter, daar shortcut risico = kans x impact.
hosseiniank@yah...