Tuchtrecht voor bankiers 1 april van start


Vanaf komende woensdag kunnen individuele bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd tuchtrechtelijk worden bestraft als ze deze schenden.
Vrouwe Justitia

Vanaf komende woensdag gelden de bankierseed en het tuchtrecht voor alle medewerkers van banken. Bankmedewerkers hebben nog een jaar de tijd de eed ook daadwerkelijk af te leggen.