Twee spelers besteden vermogensbeheer uit aan OAKK


Financieel planners en vermogensbeheerders gaan meer en meer de handen ineen slaan, verwachten Willem Johannesma en Marc van Poeteren van OAKK. Het platform heeft voor twee vermogensbeheerders de beheer-taak volledig overgenomen, een derde samenwerking zit in de pijplijn.
OAKK