UBO, een register dat rijkaards wakker houdt


De 'high net worth individuals' van Nederland kijken met vrees naar de dag van 26 juni 2017. Dan namelijk moet de Nederlandse wetgeving omtrent de vierde anti-witwas-richtijn zijn geïmplementeerd. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de gefortuneerde Nederlander.
Hans Wilton, Wilton Family Office

De Europese richtlijn houdt onder meer de lancering in van het zogenoemde UBO-register, dat gericht is op het tegengaan van witwassen van zwart geld en het voorkomen van terrorismefinanciering. Het concept-wetsvoorstel ter implementatie komt begint 2017 ter behandeling in het parlement.