UBS Biotech: Hoe regels kunnen knellen


Met een year to date van bijna 30 procent is het UBS Equity Biotech Fund een van de beleggingsfondsen met het hoogste rendement in de hele FN Universe, de Fondsnieuws-database met meest bemiddelde fondsen in Nederland.

Over de afgelopen vijf jaar heeft het fonds een gemiddeld jaarrendement geboekt van meer dan 20 procent. Toch blijft het fonds achter bij zijn benchmark, de MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index. In 2012 deed het fonds bijvoorbeeld 32,71 procent, tegen 41,51 procent voor de benchmark.