UBS profiteert van exodus naar duurzaam passief


De Europese ETF-markt verduurzaamt in hoog tempo. Aanbieders van deze passieve producten zien een versnelling van de uitstroom van niet-duurzame naar duurzame ETF's. De netto instroom in ETF’s van het Zwitserse UBS Asset Management werd dit jaar zelfs bijna volledig belegt in ESG-fondsen. ‘In fondsen met het SFDR artikel 8 en artikel 9, zit duidelijk de groei.’
Marcel Danen, UBS Asset Management