Uitstroom in september raakt mixfondsen niet


In september is er per saldo 17,0 miljard euro aan in Europa gevestigde beleggingsfondsen onttrokken. Vooral obligatiefondsen moesten het ontgelden, terwijl mixfondsen juist een instroom van 2,0 miljard euro noteerden.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de Europese fondsensector van Thomson Reuters Lipper.