Update banken: asset allocatie en portefeuilleprestaties


Fondsnieuws volgt sinds jaar en dag de asset allocatie-aanpassingen van de grootbanken en de resultaten die dat oplevert voor de modelportefeuilles van klanten. In dit dossier brengen we zowel de laatste aanpassingen in de asset allocatie als de portefeuilleprestaties samen.

De redactie van Fondsnieuws heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen om de modelportefeuille (neutraal) van de vier grootbanken - ABN Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot Kempen - te vergelijken. Inmiddels is daar InsingerGilissen aan toegevoegd.

In het verlengde van een halfjaarlijks onderzoek naar de prestaties van deze portefeuilles, publiceren we ook de aanpassingen van de banken in de asset allocatie. Met deze aanpassingen spelen de banken in op de ontwikkelingen op de markten en in de (wereld)economie. 

In dit dossier brengen we die informatie voor onze lezers samen. 

Asset allocatie-aanpassingen, 1e kwartaal 2020:

Prestaties modelportefeuilles, ultimo 2019: 

FN Research:

Meer relevante informatie over de visie van beleggingsspecialisten vindt u in FN Research:

In de database Marktrapporten zijn de marktvisies van meer dan 50 asset managers samengebracht. Deze rapporten - het zijn er inmiddels meer dan 10.000 - worden dagelijks geactualiseerd. De 'Morningcall' hiervan kunt u dagelijks in uw mailbox ontvangen. 

Daarnaast volgen we op onze website de verrichtingen van meer dan 36.000 beleggingsfondsen. Dit kunt u vinden in onze Fondsenanalysetool

Tot slot, naast de Modelportefeuilles heeft de redactie ook aandacht voor Vermogensbeheer-index. Hierin worden op kwartaalbasis de gemiddeld behaalde rendementen bijeengebracht in vijf profielen.

Als u geïnteresseerd bent in al deze voor beleggers relevante informatie dan hebben wij deze abonneeproposities voor u.