'Valutaoorlog' krijgt wereldwijde trekken


Met Thailand deze week, hebben nu 21 landen dit jaar hun munt gedevalueerd. Tegelijkertijd zijn in navolging van de ECB tal van centrale banken bezig hun monetaire beleid te verruimen, zoals China, Canada en Singapore.
wereldwijde valutaoorlog

In de internationale pers wordt gesproken van een 'valutaoorlog'. Doel hiervan is om door een munt te devalueren de positie van het eigen bedrijfsleven te verbeteren ten opzichte van de concurrentie.