Van ken-uw-product naar ken-uw-klant


De academische benadering die de AFM in de leidraad kiest bij de opstelling van risicoprofielen gaat voorbij aan de ouderwetse praktijk van alledag.

Ik gebruik hier met opzet het woord ‘ouderwets’ om te benadrukken dat het ‘ken-uw-klant’ principe bij ons voorop staat. Met dat uitgangspunt is eengestandaardiseerde matrix onvoldoende om tot een afgewogen profielschets te komen.

Dat schrijft Ron Boer, managing partner van Boer & Olij Effectenhuis, in een bijdrage aan het Fondsnieuws-debat over de nieuwe leidraad van de AFM over risicoprofielen.