Van Lanschot: V-vormig herstel heeft zijn top bereikt


De economie opereert ver onder zijn capaciteit, hetgeen deflatoire druk oplevert, zeker als tegelijkertijd de werkloosheid stijgt en van loonsverhogingen geen sprake zal zijn. Dat er toch discussie is over inflatie komt door de stimulering van centrale banken. Maar met het risico van overstimulering valt het wel mee.
Joost van Leenders, Van Lanschot Kempen