'Van visie naar allocatie is kern van vak'


De strategische vermogensverdeling, of asset-allocatie, vormt de kern van elk beleggingsplan. Het is de weerslag van ons wereldbeeld, vertellen Evert Waterlander (foto: vooraan) en Lars Dijkstra van Kempen Capital Management.

Maar hoe verloopt de vertaalslag van visie naar allocatie? Terwijl beleggingsstrategen hun vooruitzichten voor 2013 verkondigen is asset-allocatie voorla ook een dynamisch proces.

‘Het is een “rolling forecast”. De uitgangspunten van de bestaande vermogensverdeling en de analyses die eraan ten grondslag liggen blijven we continu monitoren’, geeft Waterlander aan.