Vandaag 13.00 talkshow: impactbeleggen


Ondernemingen worden door crises als het coronavirus steeds meer gedwongen om naast de aandeelhouders ook meer aandacht te geven aan hun werknemers en hun waardeketens. Impactbeleggers en verantwoorde beleggers leggen op deze stakeholderbetrokkenheid door bedrijven steeds meer accent.
Euronext Amsterdam

Fondsnieuws organiseert vandaag om 13.00 uur over dit thema een virtuele live talkshow. 

Onafhankelijk moderator Erik Breen spreekt dan met Rob van Boeijen, portfolio manager Triodos Investment Management en Ivo Luiten, senior portfolio manager, Impact Equity, NN Investment Partners, over hoe impactbeleggen gestalte kan krijgen met beleggingen op de publieke aandelenmarkten. 

Dit thema wordt belangrijker voor impactbeleggers in hun poging om duurzaam gedrag tastbaar en meetbaar te maken in hun klantportefeuilles.

De talkshow vindt plaats tegen de achtergrond van een breed wereldwijd debat over het feit dat het aandeelhouderskapitalisme moet evolueren naar een stakeholderskapitalisme, zoals dat decennialang in Europa heeft bestaan - het zogenoemde Rijnlandse model -, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw onder invloed van economen als Milton Friedman zich volledig ging richten op het creëeren van aandeelhouderswaarde. 

Speciale aandacht is in de virtuele talkshow voor het selectieproces van aandelen met een positieve impact op mens en maatschappij en voor de belangrijke rol van engagement om bedrijven aan te sporen tot positieve veranderingen. Daarbij komt de vraag aan bod: is impact meten weten?

Moderator Erik Breen is adviseur op het gebied van integratie van financieel en duurzaamheid. Hij brengt 24 jaar ervaring in institutioneel vermogensbeheer mee en heeft een grote kennis op het gebied van dit hoogst actuele onderwerp.

De virtuele live talkshow vindt plaats op donderdag 19 november van 13.00 tot 14.00 uur. Aanmelden kan hier