Vanguard tekent verdrag verantwoord beleggen


Vanguard, een van de grootste fondshuizen ter wereld, heeft mede op aandringen van de Rabobank de 'Principles for Responsible Investment' van de Verenigde Naties (UNPRI) ondertekend.

De UNPRI is een universele gedragscode die een actieve houding ten aanzien van verantwoord beleggen aanmoedigt.