'Verdienmodel robo-adviseurs is niet levensvatbaar'


Robo-adviseurs zijn 'financieel niet levensvatbaar', tot die conclusie komt SCM Direct op basis van een onderzoek onder tien Britse partijen. Volgens het bureau duurt het bijna 11 jaar voordat een robo-adviseur winst maakt.
robot-adviseur

Dat komt doordat het businessmodel van deze 'new kids on the block' gebaseerd is op enerzijds lage kosten die klanten in rekening worden gebracht en anderzijds op relatief hoge personeels- en ict-kosten.