Vermogensbeheer in de knel


De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich steeds meer zorgen over de financiële gezondheid van vermogensbeheerders.

De beheerders hebben door de kredietcrisis al op hun inkomen moeten interen en komen nu nog verder onder druk te staan door het provisieverbod dat het ministerie van Financiën wil afkondigen.Dat DNB zich zorgen maakt blijkt uit het jaarverslag over 2010 dat donderdag werd gepubliceerd. Daarin staat dat de toezichthouder in 2010 meer beheerders onder verhoogd toezicht heeft geplaatst omdat de inkomsten onder druk staan. Het gaat om tien tot twintig ondernemingen waarvan de namen niet bekend zijn.