Vermogensbeheerders Dijkstra en Beaumont uit elkaar


Dijkstra Beaumont Wealth Management is sinds begin dit jaar uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voormalig partners Chiel Beaumont en Ad Dijkstra zijn om persoonlijke redenen uit elkaar gegaan.
Beaumont Capital

Chiel Beaumont benadrukt in een reactie dat er geen sprake is van een verschil van mening over het beleggingsbeleid of een zakelijk conflict. ‘Dijkstra en ik waren het 100 procent eens over ons beleggingsbeleid, matchten professioneel heel goed.’