Vermogensbeheerders temperen verwachtingen


De unieke werkelijkheid met negatieve rentes vraagt om aanpassingen in de aanpak van vermogensbeheerders. Risicoprofielen houden ze intact, maar ze temperen wel de rendementsverwachtingen van klanten.
Risico